MEDYCYNA FARMACJA

projekt przebudowy części budynku dla potrzeb budowy jednostki wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej oraz chłodu w WSSz im. Wł. Biegańskiego w Łodzi
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 420 m2

projekt robót budowlanych w pomieszczeniach pomocniczych pawilonu C w WSSz im. Wł. Biegańskiego w Łodzi
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 1050 m2

projekt budynku szpitala o profilu onkologicznym w Warszawie przy ul. Omulewskiej
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 12000 m2

projekt budynku usług komercyjnych Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w miejscowości Snopków
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 4100 m2

projekt przebudowy fragmentu piętra pawilonu G dla potrzeb ambulatorium w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 530 m2

projekt budynku biurowo-produkcyjno-magazynowego terapii komórkowej w Konstantynowie Łódzkim CELTHER
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 4800 m2

przebudowa i remont oddziału psychiatrycznego w krajowym ośrodku zapobiegania zachowaniom dysocjacyjnym w Gostyninie
projekt budowlany, powierzchnia 500 m2

przebudowa i rozbudowa budynku szkoły na Zakład Lecznictwa Odwykowego w Karnicach
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 980 m2

przebudowa fragmentu budynku usługowego na potrzeby laboratorium syntezy peptydów
projekt budowlany, powierzchnia 360 m2

projekt przebudowy piętra budynku handlowo-usługowego na potrzeby ambulatorium w Łodzi
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 460 m2

projekt centrum badawczo rozwojowego – ośrodek szybkiej diagnostyki i terapii w Łodzi
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 2800 m2

przebudowa pawilonu BB3 oraz fragmentu BB7 na potrzeby oddziału rehabilitacji w budynku Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 2200 m2

projekt przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy budynku biurowego na potrzeby prywatnego szpitala w Łodzi
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 5500 m2

projekt przebudowy oddziału obserwacyjno – zakaźnego celem utworzenia dwóch boksów meltzera dla chorych wysoce zakaźnych w szpitalu w Częstochowie
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 830 m2

projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej w Radomiu
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 2500 m2

przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku internatu na budynek o charakterze medycznych wraz z budową łącznika do budynku COZR w Radomiu
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 3900 m2

przebudowa i rozbudowa pawilonu szpitalnego B, części piwnic pawilonu G oraz budowa budynku szatniowego w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 1000 m2

przebudowa oddziału intensywnej terapii w pawilonie C dla potrzeb oddziału endoskopii w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 300 m2

adaptacja budynku produkcyjnego Galena I w Pabianicach dla potrzeb laboratorium analitycznego i laboratorium formulacji i technologii stacji pilotażowej grupy ADAMED
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 3300 m2

przebudowa i rozbudowa pawilonu szpitalnego B Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
projekt budowlany, powierzchnia 6300 m2

przebudowa fragmentu bloku E na potrzeby Pracowni Elektrofizjologicznej w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpital Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha
projekt budowlany, powierzchnia 550 m2

przebudowa i rozbudowa pawilonu szpitalnego B na potrzeby pediatrycznego centrum urazowego i szpitalnego oddziału ratunkowego ICZMP w Łodzi wraz z budową lądowiska dla helikopterów
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 3000 m2

przebudowa i nadbudowa budynku B zespołu wojewódzkiego szpitala obserwacyjno-zakaźnego w Bydgoszczy przy ul. Floriana 12
projekt budowlany, projekt wykonawczy powierzchnia 1400 m2

przebudowa fragmentu poziomu 0 i poziomu 3 budynku szpitalnego A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
projekt budowlany, powierzchnia 8000 m2

przebudowa z rozbudową fragmentu budynku AFFIDEA (MCO Koszalin) na potrzeby modernizacji zakładu radioterapii
projekt budowlany, projekt wykonawczy, powierzchnia 250 m2