INNE

ekspertyzy techniczne budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem: Budynek Gmachu Głównego, Galeria Władysława Hasiora, Budynek Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich – Willa Koziniec, Budynek Muzeum Kornela Makuszyńskiego – Willa Opolanka

ocena stanu technicznego oraz projekt w zakresie przebudowy konstrukcji do celów dostosowania budynków do warunków ochrony p.poż – budynek Textilimpex w Łodzi

projekt przebudowy dachu sali gimnastycznej przy szkole podstawowej we Wszeborach – zamiana konstrukcji membranowej na konstrukcje stalową kratownicow

ekspertyza techniczna wraz z projektem wzmocnienia tymczasowego stropu w kamienicy przy ul. Sienkiewicza 21 w Łodzi na potrzeby utworzenia planu zdjęcioweg

projekt rozbiórki budynków produkcyjnych na terenie zakładu Teofilów przy ul. Szparagowej 10 w Łodzi

projekt naprawczy uszkodzonego budynku hali stalowej na terenie Sortowni Odpadów w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1

projekt przebudowy i remontu rezydencji Biskupa Diecezji Warszawko – Praskiej