Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji budynków i budowli opracowując kompleksowo całość niezbędnej dokumentacji. Do realizacji naszych projektów posługujemy się jedynie legalnym oprogramowaniem, a wykorzystywane przez nas programy obliczeniowe pozwalają na pełną analizę zagadnień konstrukcyjnych

Oferujemy współpracę z pracowniami architektonicznymi z całej Polski w zakresie:
– projekty budowlane
– projekty przetargowe
– projekty wykonawcze
– opinie techniczne
– oceny stanu technicznego
– ekspertyzy techniczne
– adaptacje, przebudowy i rozbudowy
– projekty zamienne i
– nadzór autorski

Wszystkie projekty i opracowania realizujemy z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi wspomagających projektowanie konstrukcji:
– AutoCad oraz ZWCad i GStarCad
– AxisVM
– Robot EXPERT 20.1
– ABC Płyta
– ABC Rama 3D
– pakiet programów RM-Win

Wykonujemy również przeglądy okresowe roczne, półroczne i pięcioletnie w zakresie konstrukcji zgodnie z rozdziałem 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane.